SM systém Kurzy

Termíny na rok 2018
 
17.3.-18.3.2018 1A+1B
5.5.-6.5.2018     1C+1D
7.7.-8.7.2018     1A+1B
13.-14.10.2018  1C+1D
27.-28.10.2018  1A+1B
 
 
Kurzy sa konajú v masérskej škole Zamas,Vrútky.
 
Bližšie informácie a prihlášky: www.zamas.sk/zoznam-kurzov/sm-system/