Bolesti chrbtice

15.05.2012 10:50

Bolesti chrbtice patria do tzv. vertebrogénneho ochorenia, čo je súhrnný názov pre rad pestrých klinických obrazov, charakterizovaných bolesťou, vegetatívnymi zmenami a poruchami hybnosti. Spoločným menovateľom týchto syndrómov je skutočnosť, že porucha chrbtice je pri ich vzniku rozhodujúcou alebo dokonca jedinou príčinou. Zmeny na chrbtici sú spočiatku len funkčné, neskôr aj morfologické. Prejavujú sa rôznymi klinickými symptómami v príslušných segmentoch, kompresiami koreňov a výnimočne aj miechy.

Príznaky:

Akútna blokáda chrbtice
Akútna blokáda krčnej chrbtice vzniká pri náhlom, prudkom, nekontrolovanom pohybe hlavou, pri preťažení krku, napríklad po opakovanom jednostrannom nosení bremena, po prechladnutí alebo pri nevhodnej polohe hlavy a krku v spánku. Hrudníková blokáda vzniká po nevhodnom držaní chrbtice pri práci, mechanickom preťažení, prudkej rotácii, nevhodnej polohe pri spaní. Vyvolať ju môžu aj úrazy v minulosti. Lumbago - alebo blokáda v bedrovej časti, sa objavuje často po náhlom predklone s vytočením do strany alebo po prudkom zodvihnutí ťažkého bremena z predklonu do záklonu. Niekedy dôjde k blokáde s miernym oneskorením, ale vždy tomu predchádza dlhodobé zotrvanie vo vynútenej polohe. Ako napríklad jazda v aute, nadmerná fyzická práca, prechladnutie, či pokĺznutie. Bolesť vzniká kvôli natiahnutiu alebo natrhnutiu svalových vlákien, väzivových úponov.

Chronické bolesti chrbtice
Objavujú sa plíživo, bez jasnej príčiny a odznievajú veľmi pomaly a ťažko. Chronická bolesť je v súčasnosti považovaná za biopsychosociálny problém. Chronická bolesť sa často vyskytuje u degeneratívnych , infekčných i reumatologických ochorení. Krutá bolesť trápi chorých najmä v noci. Zvláštnu skupinu osôb s chronickou bolesťou tvoria pacienti, ktorí po opakovaných operáciách chrbtice udávajú len malú úľavu.

Chronické bolesti krčnej chrbtice
Sú väčšinou tupé, stále, s projekciou do ramien, do tyla. Klinicky sú pri nich známky neprávneho držania tela a disbalancia krčných svalov (napr. kontraktúra trapézových svalov), obmedzenie dynamiky krčnej chrbtice. RTG potvrdzuje degeneratívne zmeny – spondylózu, spondylartrózu, osteochondrózu.

Cervikokraniálny syndróm
Označuje bolesti hlavy, ktoré sú väčšinou  jednostranné a intenzívne záchvaty sa striedajú s obdobím menších problémov. Sú ovplyvnené psychikou a hormonálnymi hladinami.

Cervikovestibulárny syndróm
Blokáda krčnej chrbtice s poruchou prekrvenia artérie vyvoláva vertigo (závrate) závislé na polohe hlavy. Syndróm sa zhoršuje pri záklone alebo rotácii hlavy.

Cervikobrachiálny syndróm
Bolesť krčnej chrbtice projektujúca sa do hornej končatiny. Maximum bolesti je v paži a v ramene.

Koreňové syndrómy na hornej končatine
Prejavujú sa lineárnou bolesťou hornej končatiny smerujúcou distálne k prstom. Záklon hlavy s rotáciou alebo úklonom na stranu potiaže akcentuje.

Bolesti hrudnej chrbtice
Propagujú sa z hrudnej chrbtice pásovo pozdĺž rebier. Je nutné ich odlíšiť od závažných ochorení vnútorných orgánov – koronárnych príhod, žlčníkových a gastroduodenálnych.

Akútne lumbago
Je stav náhlej, prudkej, zničujúcej bolesti, ktorá vzniká najčastejšie po zodvihnutí ťažkého bremena nesprávnym spôsobom (z predklonu).  Postihnutiu môže predchádzať prechladnutie chrbtice, viróza alebo väčšia fyzická námaha. Typická poloha je v blokovom postavení – mierny predklon a vybočenie do strany. Pacient sa nemôže ani predkloniť ani narovnať a vadí mu akýkoľvek pohyb.   

Chronické bolesti v bedrách a krížoch
Bolesť je prevažne tupého charakteru a je prítomná v dolnej časti chrbtice.

Príčiny vzniku

Príčin bolestí chrbtice je viac, medzi najčastejšie patrí:

Nesprávne držanie tela
Ide v podstate o nesprávny životný návyk, na ktorom sa nepriamo podieľa aj výchova v rodine a vplyv okolia. V detstve sa dá držanie tela ľahko korigovať, v dospelosti je to horšie, niekedy takmer nemožné.

Zlý stav vzpriamovačov chrbtice
Ide o chrbticové a brušné svaly, ktoré nedostatočným a jednostranným pohybom ochabujú alebo sa na druhej strane skracujú. Vedie to opäť k špatnému držaniu tela a niekedy aj k deformácii chrbtice.

Sedavé zamestnanie
Pri sedavom zamestnaní je chrbtica oveľa viac namáhaná. Dotyčný sa väčšinou hrbí, často má nesprávnu stoličku a nevhodne umiestnené pracovné prístroje (napríklad monitor, klávesnicu, atd.).

Ťažká práca, zdvíhanie bremien
Bolesťou chrbtice trpia často ľudia, ktorí vzhľadom k svojej kondícii a stavbe tela musia vykonávať príliš ťažkú prácu. Tlak v zamestnaní, požadovaná rýchlosť a výkon vedú k neprimeranému rozloženiu váhy bremena a k nesprávnemu postoju a postupu pri jeho zdvíhaní. Je to krátkozraké, pretože vzhľadom k bolesti dochádza často k zníženiu výkonnosti pracovníka.

Jednostranná záťaž
Práca nemusí byť ani tak namáhavá, ale pokiaľ sa stále opakuje a jednostranne zaťažuje organizmus, môže dôjsť k bolestiam chrbtice (napr. práce u niektorých strojov, alebo pri činnostiach so zdvihnutými pažami nad úroveň ramien). Nebezpečná môže byť i práca v rotácii chrbtice so zaťažením (hádzanie lopatou). I tu je treba dodržiavať správne postupy pri výkone práce.

Nedostatočná alebo prílišná aktivita
Pohyb a aktivita je pre organizmus nevyhnutná. Je však dôležité nájsť správnu mieru. Človek so sedavým zamestnaním by mal do svojho života zaviesť každodenný pohyb či vhodný šport. Na druhej strane niektoré športy extrémne zaťažujú chrbticu a určité svalové partie.

Prechladnutie
Pokiaľ sa človek zdržuje dlhší čas vo vlhkom, studenom a veternom prostredí, môže dôjsť  k bolestiam chrbtice z prechladnutia. Je dobré sa vždy primerane obliekať a chrániť si chrbticu. Napriek všetkým módnym novinkám, je vhodné za chladného počasia nosiť teplú bielizeň.

Stres
Je neuveriteľné, koľko zdravotných problémov prináša dlhodobý stres. Okrem iného má vplyv na nesprávne držanie tela. Úzkostný človek chýli svoje ramená dopredu a oblí chrbticu. Svaly sú väčšinou napäté a nedovoľujú uvoľnenie zlého postoja. Súvisí to s pocitom nutnosti sa chrániť, je to však medvedia služba vlastnému zdraviu.

Obezita
Nadmerná tvorba tukových zásob vedie k preťaženiu chrbtice a kĺbov, k nedostatočnému pohybu a ochabovaniu svalstva. Obézni ľudia sú omnoho viac náchylní k rôznym zdravotným problémom. Opačným syndrómom je podvýživa, ktorá so sebou nesie tiež veľa rizík. Našťastie s tou sa v dnešnej dobe u nás stretávame zriedka.  

Degeneratívne zmeny na chrbtici a úrazy
Sú závažnými príčinami bolestí chrbtice a veľmi ťažko sa liečia.

Druhotné príčiny
Bolesťami chrbtice môžu trpieť ľudia s ochorením niektorých vnútorných orgánov, napr. ľadvín. Rovnako zlý stav chodidiel (deformovaná nožná klenba) môže spôsobiť nepríjemné bolesti chrbtice. Známe sú aj bolesti chrbtice v priebehu tehotenstva.

Diagnostika

Diagnostika prebieha vyšetrením hybnosti chrbtice, odberom krvi, aby sa vylúčil zápal, röntgenom či inou zobrazovacou metódou (CT, MRI). V niektorých prípadoch sa prevedie lumbálna punkcia (odber mozgomiešneho moku).

DEGENERATÍVNE A ZÁPALOVÉ OCHORENIA CHRBTICE

Spondilóza – prerušenie oblúku stavca chrbtice. Môže byť obojstranná – vysúva sa stavec.

Spondylolistéza – posun stavca do strany = leterolistéza, proximolistéza. Môže byť kongenitálna – výbežky sa predlžujú ; alebo istmická – kombinovaná so spondilózou (degeneratívneho alebo traumatického pôvodu). Oba stavy znamenajú neurologický problém.

Spondiloptóza – stavec spadne dopredu. DG : Na RTG vidíme posun, hodnotíme posun a neurologické príznaky. TH : RHB, korzet (deti sadrový)

Spondyloartróza – artrotické zmeny na intervertebrálnych kĺboch na chrbtici. Je to degeneretívne ochorenie postihujúce chrupavku. Dochádza k degenerácií disku, ktorý stráca vlhkosť, hypertrofuje a sklerotizuje. To zapríčiňuje mikrofraktúry a snahu rozkladať tlak zväčšením plochy stavca. Vznikajú osteofity = spondiloartróza. V oblasti krčnej chrbtice sa artróza prejaví nauzeou, vracaním, bolesťou v záhlaví, až migrénami.

Hernia disci – po narušení annulus fibrosum sa nucleus pulposum  posúva a môže tlačiť na okolité štruktúry. Pri extrúzií discu je n. pulposum vytečený z fibrotického prstenca.DG : na RTG hodnotíme posun disku, protrúzie a či sú v ňom trhliny. Najčastejšie sa hernie lokalizujú v L – S oblasti. Rozlišujeme mediálnu herniu – platnička je v strede; paramediálnu; laterálnu – tlačí na vystupujúci koreň.

Diskopatie :
1.cervikokraniálny syndróm
2.cervikobrachiálny syndróm
3.LumboIschiadický Syndróm - Kauda equina
Je to akútny stav sprevádzaný poruchami kontinencie, perineálnou anestézou. Rozlišujeme :
1.jednoduchý koreňový útlak – prejaví sa bolesťou a iritáciami – nie sú však porušené reflexy ani svalová sila.
2.väčší útlak – spôsobuje oslabenie určitej svalovej skupiny, výpadok reflexov a citlivosti.


Morbus Bechterev – ankyloitizujúca spondilartritída
Postihuje apofyzálne kĺby na chrbtici. Začína od sakroiliakálnych kĺbov. Dochádza k osifikácií a k entezopatiám (bolestivé úpony šliach). Postihnutí sú väčšinou muži okolo 20 rokov. Choroba sa prejaví rannou stuhnutosťou, charakteristický je obraz bambusovej tyče (po zosofikovaní väziva). Vzniká kyfóza a strata vízu.TH : antireumatická liečba, OP – obnáša riziká

Spondilodiscitída - ide o zápal postihujúci stavce a platničky. Môže ísť o nešpecifický zápal (osteomielitídy) alebo špecifický (TBC). Prejaví sa bolesťami a deformitami. Liečba je farmakologická alebo OP.

Liečba

Liečba sa môže rôzniť. Niekedy ide o aplikáciu injekcií v blízkosti postihnutého miesta (obstreky), inokedy lekár predpíše lieky, ktoré uvoľňujú svaly. Z liekov proti bolesti môžu zabrať analgetiká, antireumatiká či opiáty, podľa intenzity bolesti a dôvodu ochorenia. Vždy to určuje lekár. Ako podporný prostriedok sa v mieste aplikujú špeciálne gély či masti, ktoré prekrvujú tkanivo a zároveň obsahujú aj utišujúce látky. Každopádne sa odporúča pokoj a suché teplo. Po zlepšení stavu sú väčšinou predpísané rehabilitácie, pri ktorých prichádza k ukončeniu ozdravného procesu. Rehabilitácie prebiehajú na špecializovanom pracovisku a ich dĺžku, spôsob a rozsah určuje lekár. Môže ísť o masáže, nahrievanie (parafínom, bahnám či horským slnkom), cvičenie, kúpanie v špeciálnych vaniach nebo bazénoch, elektro či magneto liečbu.
Pri chronických bolestiach chrbtice sa odporúčajú  aj niektoré doplnky stravy, alternatívna liečba, zdravotné matrace, ale hlavne cielené a pravidelné cvičenie (napr. joga, strečing). Veľmi vhodná je Dornova metóda a Breussova masáž.