Manuálna terapia

Manuálna terapia má hlavný cieľ- uvoľnenie napätia vo svaloch, ktoré bráni optimálnemu pohybu pri cvičení a tým bráni vzniku špirálnej stabilizácie.

Manuálna terapia- techniky, ktoré používame:

mäkké tkanivá - cielená anatomická masáž

                           manuálne natiahnutie svalov- po masáži obnovuje pôvodnú dĺžku svalu

                           postizometrická relaxácia-natiahnutie svalov po jeho predchádzajúcej aktivácii

chrbtica a kĺby-  trakcia (natiahnutie)

                          mobilizácia (zvýšenie pohyblivosti)

Manuálna terapia-konečný efekt na tkanivá a postavu:

mäkké tkanivá -uvoľnenie svalového napätia

                      -zlepšenie výživy- prekrvenie svalov

chrbtica a kĺby- zníženie tlaku na- štruktúry chrbtice

                                                  medzistavcové platničky

                                                   medzistavcové kĺby

                                                   kĺbnu chrupavku

                                                   bedrový kĺb

                                                   kolenný kĺb

                                                   odstránenie obmedzenej pohyblivosti v kĺboch

                                                   návrat optimálneho postavenia v kĺboch

nervové štruktúry-úžinové syndrómy

                         priebeh nervu napnutým svalom

                         natiahnutie nervu a tlak na nerv, ktorý prebieha medzi svalmi pri rôznom napätí

celková postava- vyrovnané osové držanie tela