Klasická masáž

 

 

Účinky masáže:
• zvýšenie prekrvenia
• zlepšenie vstrebávania edémov, krvných výronov
• odstraňovanie látok vyvolávajúcich únavu
• zlepšenie výživy
• zlepšenie toku miazgy (lymfy)
• zlepšenie svalovej činnosti
• urýchlenie toku žilovej krvi a tým priaznivý účinok na činnosť
srdca
• zvýšené prekrvenie telových orgánov
• zrýchlenie látkovej premeny a činnosti žliaz s vnútornou
sekréciou
• celkový upokojujúci a povzbudzujúci účinok na telesnú
výkonnosť a ovplyvňovanie stavu centrálnej nervovej sústavy, ktorý spätne pôsobí na
periférne orgány a ich funkciu
• zníženie stresu a úzkosti, vyplavovanie hormónov šťastia