SM systém Kurzy

Termíny na rok 2017
 
21.-22.1.2017 1A+1B
18.3.-19.3.2017 1A+1B
6.5.-7.5.2017 1C+1D
15.7.-16.7.2017 1A+1B
2.9.-3.9.2017 1A+1B
2.12.-3.12.2017 1C+1D
 
 
Kurzy sa konajú v masérskej škole Zamas,Vrútky.
 
Bližšie informácie a prihlášky: www.zamas.sk/zoznam-kurzov/sm-system/