Mäkké techniky

Mäkké techniky, je to vlastne manuálna terapia kde sa manipuluje s mäkkými tkanivami a fasciami.

Fascia je väzivový obal, ktorý nás drží pokope.Má dôležitú funkciu pre telo: aj podpornú aby jednotlivé orgány držali pohromade, ďalej pomáha pri pohybe, chráni orgány, bráni šíreniu zápalu z jedného miesta na druhé. Fascia môže byť v jednej alebo vo viacerých vrstvách okolo štruktúry alebo orgánu. Fasciálny systém vznikol počas embryonálneho vývoja z mezodermu. Fascie pozostávajú z neprerušeného listu, ktorý sa tiahne od hlavy až po chodidlá. Prechádza od povrchových vrstiev do vnútorných a opačne.Svalový systém funguje na základe fasciálneho systému. Svalový systém predstavuje tzv. motor kĺbov, ale koordinácia je závislá na mechanických vlastnostiach fascií.Fascie sú oporou pre svalový, nervový, cievny a lymfatický systém. Fasciálny systém zachováva tvar orgánov a tvorí tzv. obranný systém prvej línie.

Pomocou mäkkých techník sa uvoľňuje stuhnuté svalstvo a blokády v krčnej,hrudnej a driekovej chrbtici. Je to veľmi účinná metóda na odstránenie bolestí. Aj keď sa tieto techniky nazývajú mäkké alebo jemné, občas táto terapia býva bolestivá. Terapeut pracuje bez oleja, preťahuje kožu v riase a uvoľňuje fascie v podkoží.  

Dĺžka terapie závisí od problémov v danej oblasti, pohybuje sa v rozmedzí od 30 do 60 min. Po terapii sa treba vyvarovať ťažkej manuálnej práci, prudkých pohybov. Treba si nechať čas aby sa telo zregenerovalo.